TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes Helicoïdals Overview > Certificacions > Certificació ATEX

Certificació ATEX

Certificació ATEX

Certificació ATEX II 2G IIB T4 del grup complet, d’acord amb la normativa 94/9/CE per la utilització de maquinària antideflagrant en ambients amb risc d’explosió, sent:

  • II = Grupo II: Els equips utilitzats en entorns amb probabilitat d’una atmosfera explosiva.
  • 1 = Categoría 1: Per l’interior de la bomba.
  • 2 = Categoría 2: Protecció per a les zones amb alta probabilitat d’atmosferes potencialment explosives respecte el lloc d’instal·lació.
  • G = Atmosfera explosiva amb presència de gas, vapor, boira de la zona 1 (2G) i zona 2 (2G o 3G).
  • IIB = El producte és adequat per utilizar en ambients amb gasos de tipus IIB (etilè, per exemple).
  • T4 = Classe de temperatura de superfície permès (T3 T4). L’usuari ha de tenir en compte la temperatura d’ignició de gasos, vapors o boires a les zones de treball.