TecamySer

Químics

Bomba Centrífuga de Plàstic per a la Indústria Química

Cabal: fins a 1.650 m3 / h .

Alçada: fins a 150 m. c.d.a.

Les aplicacions més comunes són: química industrial, galvanoplàstia, fotogravat, tractament de tèxtils, detergents, envasat de productes químics, bateries, processament de vidre, processament de metalls preciosos.

Tots els components fabricats amb materials termoplàstics tenen una excel·lent resistència química. Cap component metàl·lic està en contacte amb el producte.

Poden portar arrossegament magnètic i llavors l’accionament es produeix gràcies a que el motor i l’impulsor estan dotats d’imants. Quan el motor s’acciona, gira l’imant, provocant mitjançant la seva força electromagnética, que l’impulsor giri també. Com que no hi contacte entre l’accionament i l’impulsor no existeix segellament. D’aquesta manera es garanteix que no hi hagi fuites. De conformitat a la normativa ATEX.

Instal·lacions sempre en càrrega.

Amb accionament mecànic, el producte pot contenir sòlids de fins a 1 mm i tenir una viscositat de 250 cst. Amb arrossegament magnètic es redueix a 0,25 mm i 15 cst.

Disponible en versió monoblock o amb caixa de rodaments propis i acoblament semielàstic.

Es poden instal·lar accessoris:

  • Protector contra funcionament amb sec.
  • Detector de temperatura.
  • Detector de fuites.
  • Detector de la vibració.