TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes Helicoïdals Overview > Gammes > TECAMYSER IBER

TECAMYSER IBER

Bomba Helicoïdal amb Brida

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

1

Articulació patentada® per la durabilitat comprovada.

  • Execució robusta en acer tractat d’alta resistència.
  • Proveïda de casquet biela anti-desgast de sèrie.
  • Protector de l’articulació disponible.
  • Compacta: Millor rendiment mecànic, més tamany de sòlids.
  • El nou perfil del maniguet protegeix millor l’articulació.

2

Rotor en acer inoxidable tractat, resistent a l’abrasió i corrosió de sèrie. Evita l’efecte fulla del recobriment cromat. Altres materials i recobriments disponibles en funció de l’aplicació.

3

Mòdul de suport de rodaments disponible per a aplicacions heavy duty o amb moltes aturades i arrencades.

4

Extensa gamma de segellats. Tancaments de cartutx API 682 disponibles.

5

Millora del NPSH pel disseny cònic del cos d’aspiració.

6

Tapa de registre de sèrie sobredimensionada per a facilitar el manteniment.

Veure TOTS ELS AVANTATGES TÈCNIQUES

FUNCIONAMENT

bomba_helicoidal_iber_dn_20l

exemples d'aplicacions

Bombeig de Massa d’Oliva

Estator FDAG

Resultat d’una aposta ferma en I+D+i, aquesta bomba pel seu caràcter alimentari, es munta amb l’elastòmer FDAG, apte per a l’alimentació segons la normativa FDA, innovador i reconegut pels nostres clients per a la seva durabilitat en aplicacions abrasives.

Bombeig de Tomàquet

Suport de rodaments modular

Bombeig de Sucs

Articulació Patentada®

La nostra aposta ferma en I+D+i, s’ha traduït en una reformulació de cada un dels components de la bomba en general, i en particular, s’ha redissenyat completament “el cor de la bomba helicoïdal: l’articulació”. Està patentada per la millor vida útil comprovada dels seus components. Amb casquet biela de sèrie i tractaments de mínima deformació que garanteixen una tolerància d’alta precisió. El disseny cònic del cos minimitza el NPSH de la bomba, facilitant l’aspiració.

Bombeig de Fangs < 5%

Articulació patentada®

És resultat d’una aposta ferma R + D + I. L’articulació està patentada per a una millor durabilitat comprovada dels seus components. Amb casquet biela de sèrie i tractaments de mínima deformació, que garanteixen una alta precisió. El disseny cònic del cos minimitza el NPSH de la bomba, facilitant l’aspiració.

Bombeig de Fangs en Línia de Coque

Normativa API 676

Aquesta bomba s’ha dissenyat i fabricat de conformitat a la normativa API 676 (American Petroleum Institute), per la qual cosa, garanteix un mínim manteniment posterior al cost d’inversió. Es tracta de reduir al màxim les aturades de la línia de producció, per actuacions de manteniment. És resultat d’una aposta ferma R+D+I. L’articulació està patentada, per a la millor durabilitat comprovada dels seus components. Amb casquet biela de sèrie i tractaments de mínima deformació que garanteixen una tolerància d’alta precisió. El disseny cònic del cos minimitza el NPSH de la bomba, facilitant l’aspiració.

Bombeig en el sector de l’adobament de pell

Bomba amb Brida + Variador de Freqüència WIFI sobre caixa de borns

Degut al difícil accés als grups, s’han instal·lat amb Variador de Freqüència i panell de control sense fil de 40 m d’abast. Aquest dispositiu no requereix instal·lació de cablejat. És una solució integral. Permet controlar quatre grups des de la distància.

Bombeig en el sector paperer

Flushing API 53

El flushing pot ser en circuit obert (amb pèrdua del refrigerant), o en circuit tancat. També estan disponibles altres sistemes tancats, fins i tot API53 amb termosifó.