TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes Helicoïdals Overview > Certificacions > Certificació API 676

Certificació API 676

Certificació API 676


La normativa API 676 regula les bombes de cavitat progressiva, incloses en la classificació de bombes volumètriques rotatives, les fases de disseny, fabricació, selecció, muntatge, proves hidrostàtiques i de control i presentació de manual d’instal·lació o manteniment amb fitxa de dades tècniques; amb l’objectiu de minimitzar el manteniment posterior a la compra dels equips. Des del punt de vista del disseny i execució, destaquen els següents aspectes de la Gamma TecamySer®:

Velocitat de circulació limitada.

Cal disminuir la velocitat de circulació del producte a l’interior de la bomba i considerar en tot moment el grau d’abrasió.

El cos.

Es defineix tant el criteri de resistència mecànica com química. D’una banda, el gruix del cos està dimensionat per a una pressió determinada, superior a la pressió màxima de treball del grup. Per a grups projectats per bombar un màxim de 6 bar (1 etapa) la brida d’impulsió està projectada per a una pressió nominal de PN16 bar. Per a grups projectats per bombar un màxim de 24 bar (4 etapes) la brida d’impulsió està projectada per a una pressió nominal de PN40 bar.
El grup és robust per a garantir la resistència de les connexions, però sense augmentar en excés el pes dels components, el que permet optimitzar també el manteniment i minimitzar el consum. D’altra banda, per tal d’obtenir una total resistència a la corrosió, l’espessor del cos es dimensiona segons la pressió interna del cos i estan disponibles els materials més adequats per a cada aplicació: AISI316L, dúplex, superdúplex, Hastelloy C4.

Parts rotatives.

Per tal d’optimitzar el manteniment , s’han projectat peces de desgast com el casquet biela anti – desgast que preveu la substitució de peces de dimensió més gran i cost, com la biela de transmissió o el rotor helicoïdal. La mecànica de l’articulació, ha superat amb èxit les proves realitzades en condicions extremes de pressió i cabal . Està disponible l’opció de transmissió equilibrada hidràulicament per minimitzar encara més el desgast i la substitució de peces de transmissió.
El disseny de l’articulació i la tecnologia de la fabricació, aconsegueixen una tolerància d’alta precisió, degut a la mínima deformació del tractament dels materials utilitzats en comparació als tractaments convencionals. S’evita així qualsevol desgast fruit de la folgança de les articulacions també convencionals. I tenim disponible el protector de la transmissió, que evita l’exposició al producte del maniguet que protegeix l’articulació en presència de partícules sòlides i contundents, sense comprometre el tamany de sòlids.

Segellat.

Amb el mateix objectiu de minimitzar el manteniment, hi ha disponibles tanques mecàniques equilibrades i de cartutx simple, amb o sense quench.

Suport de rodaments.

A la versió d’eix lliure amb mòdul de rodaments, la configuració seleccionada de rodaments cònics de doble filera, garanteix una llarga durada de funcionament sense aturades indesitjades.
Addicionalment, el suport de rodaments es pot instal·lar a qualsevol bomba, fins i tot que ja estigui en funcionament, degut a la seva configuració modular.

Vàlvula de seguretat.

Sota comanda del client, es pot instal·lar una vàlvula de seguretat tarada a una pressió d’un 10% superior a la pressió diferencial, segons la normativa API 520.

Bancada.

Ha de respondre als requisits de fixació sense deformació, i inclou les opcions de disposar d’una safata de recollida de fuites i / o potes regulables.