TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes Helicoïdals Overview > Gammes > TECAMYSER BACO

TECAMYSER BACO

Bomba Helicoïdal amb Tremuja Enològica

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

1

El tràfec delicat i continu de la tremuja de recepció a la bomba, de la verema i l’orujo fermentat, a baixes revolucions, garanteix la qualitat del producte final.

2

Articulació patentada per a la durabilitat comprovada:

  • Execució robusta en acer tractat d’alta resistència.
  • Articulació protegida a l’interior del bisenfí. S’evita qualsevol exposició del maniguet al producte.
  • Proveïda de casquet biela anti-desgast de sèrie.
  • Compacta: Millor rendiment mecànic, més tamany de sòlids.
  • El nou perfil del maniguet protegeix millor l’articulació.

3

Tremuja sobredimensionada amb reixeta.

4

Bisenfí de secció molt robusta.

5

Accessoris disponibles:

  • Cistella amb rodes pivotants amb o sense quadre elèctric.
  • Càrter per protegir l’accionament.
  • Protecció de funcionament en sec.
  • Protecció contra sobrepressions.

6

Opció de poder regular la velocitat, amb variador de freqüència incorporat al quadre o sobre la caixa de borns del motor amb comandament WIFI.

Veure TOTS ELS AVANTATGES TÈCNIQUES

FUNCIONAMENT

exemples d'aplicacions

Bombeig de Polpa de Raïm

Bomba amb Tremuja Enològica

Es caracteritza per la seva execució amb tremuja sobredimensionada i bisenfí de secció molt robusta, que facilita l’entrada del desrapat. La seva articulació patentada, evita qualsevol exposició al producte, ja que està completament protegida a l’interior del bisenfí. El con desmuntable entre tremuja i estator, facilita el manteniment.