TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes Helicoïdals Overview > Avantatges Tècniques > Reducció d’aturades de producció

Reducció d’aturades de producció

L’articulació: el cor de la Bomba Helicoïdalup

L'articulació: el cor de la Bomba Helicoïdal

Articulació Patentada

L’articulació está patentada per a la millor durabilitat comprovada dels seus components. La seva tecnologia constructiva, resultat d’anys de I+D+i en materials i tractaments, ha obtingut peces d’alta resistència mecànica i precisió dimensional. S’ha estudiat i seleccionat el material i el tractament més adequat, tenint en compte el grau de resistència mecànica que demanen cadascuna de les peces.

Incorpora de sèrie casquet biela antidesgast, evitant la substitució d’elements molt més costosos com l’eix de transmissió, la biela o el rotor.

 • Boló Biela: alliberat de l’empenta axial, no es bloqueja i la seva rotació minimitza el desgast.
 • Casquets Directors: amb recobriment a la cara de frec que minimitza el desgast per fricció.

Tractaments de mínima deformació han permès toleràncies d’alta precisió.

 • Nou perfil del maniguet: la configuració de l’articulació, amb pràcticament nul·la exposició de l’elastòmer del maniguet al producte, permet una biela de secció més robusta.

Estators de bombes helicoïdals

Si es confronten dues articulacions amb la mateixa mida total, l’articulació patentada ofereix una secció i altura de biela 15% més gran que l’articulació convencional.

Peces de l'articulació

El dimensionament de l’articulació condiciona el disseny del cos de la bomba. Aquesta relació influeix en el NPSH de la bomba i en el tamany de sòlids.

 • A l’articulació convencional, el maniguet està exposat al producte. Al quedar l’articulació desprotegida provoca aturades de producció indesitjades per a la seva substitució.
 • A l’articulació patentada, el casquet retenidor protegeix una àmplia superfície del maniguet, i per tant, el conjunt de l’articulació. S’eviten així trencaments provocats per la sedimentació de partícules al cos d’aspiració de la bomba.

Articulació Robusta

 • Alta resistència mecànica de les peces i més durada.
 • Nova configuració amb menor exposició al producte.
 • Secció més robusta per a la mateixa mida d’articulació.

Articulació Compacta

 • Millor tamany de sòlids.
 • Menor parell d’arrencada.

El Rotor, fabricat en acer inoxidable tractat en profunditatup

01_ventajas_rotor

Acer inoxidable tractat en profunditat, per a aplicacions industrials.

 • Resistència a l’abrasió.
 • Resistència a la corrosió.
 • Evita l’efecte fulla del cromat.
 • Baixa rugositat.
 • Disponible en AISI 316L, AISI 304, Dúplex, Uranus, etcètera.
 • Tractament de mínima deformació.
 • Recobriments disponibles: ceràmic, carbur de tungstè i cromat.

Més durabilitat dels Reductorsup

Durabilitat dels Reductors

Dissenyats i desenvolupats ad hoc expressament per a aquesta gamma.

A l’estar proveïts de rodaments reforçats, neutralitzen l’empenta axial que caracteritza les bombes de rotor helicoïdal.