TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes Dosificadores > Gammes > Gamma MM

Gamma MM

Bomba Dosificadora de Membrana Mecànica

CARACTERÍTIQUES TÈCNIQUES

És l’adequada per a líquids amb petites partícules sòlides en suspensió o que cristal·litzin, ja que al no existir pistó ni juntes, no tenen zones de fregament, i amb líquids abrasius tindrien desgast. No hi ha fuites del líquid bombejat al seu pas pel capçal, per la qualcosa s’evita que en cas de productes crítics entri en contacte amb l’atmosfera.

  • Bomba dosificadora de membrana amb motor elèctric i moviment alternatiu.
  • El capçal conté la membrana directa. La membrana va fixada directament a la corredissa, aquesta és la que la impulsa i una molla la retrocedeix a cada gir de l’arrencada, sense càmera d’oli, ni juntes ni pistó.
  • Regulació Manual de 0-100%. Amb fiabilitat garantida entre 10-100%.
  • Aquestes bombes no pateixen avaries si funcionen en sec. Per la qual cosa, són idònies per a instal·lacions de tractament i condicionament d’aigua.
  • La bomba s’acobla al motor mitjançant acoblament elàstic.
  • Vàlvules especials disponibles per a líquids viscosos.
  • Es subministra amb filtre, ràcord d’injecció, tubs i ràcords.

especificacions

EspecificacionsMàx.CabalMàx.Pressió
Gamma MM500 l/h14 bar

*Cabals i/o pressions superiors disponibles sota consulta