TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes Dosificadores > Gammes > Gamma MH

Gamma MH

Bomba Dosificadora de Membrana Hidràulica

CARACTERÍSTIQUES TÊCNIQUES

Aquesta gamma és la més adequada per a dosificar mitjans amb partícules en suspensió i en condicions òptimes de precisió en instal·lacions d’alta pressió, de fins a 80 bar.

  • La mecànica está accionada per una excèntrica.
  • La regulació del cabal pot ser manual o automàtica, amb senyal 4-20mA, o amb interface Profibus o pneumàtica (senyal 3-15 psi). El cabal màxim de 3.500 l / HSE es pot incrementar en les versions multiplex.
  • Tota la sèrie es pot subministrar de conformitat a la norma ATEX.
  • El reductor helicoïdal va acoblat a un motor d’execució B14 de conformitat a la norma UNEL-MEC.

especificacions

EspecificacionsMàx.CabalMàx.Pressió
Gamma MH1.000 l/h80 bar

*Cabals i/o pressions superiors disponibles sota consulta