TecamySer

Preparadors de Polielectròlit

PoliTeca P

Preparador en Pols

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

El preparador model PoliTeca P és un equip destinat a la preparació automàtica de la solució de polielectròlit enpols i aigua.

 • Cabals des de 550 l/h fins a 6.000 l/h.
 • L’aigua de dilució arriba al preparador per mitjà d’un col·lector automatitzat.
 • El polielectròlit en pols, emmagatzemat a la tremuja del dosificador, s’extreu mitjançant un cargol de velocitat variable i descarrega sobre el con d’aigua de la tovera de dispersió.
 • Les cubes de preparació i maduració tenen agitadors i opcionalment, les de dosificació també.
 • El volum dels dipòsits i l’acció dels agitadors garanteixen una barreja homogènia i un temps de retenció adequat per a una bona dilució.
 • Un quadre elèctric de control i comandament és l’encarregat de fer funcionar tot el sistema de forma automàtica, assegurant la correcta dosificació i preparació.
 • Dosificador construït totalment d’acer inoxidable amb regulació de la dosificació mitjançant un variador de velocitat.
 • Quadre elèctric de protecció i comandament, amb sinòptic integrat, preparat per a operar manual / automàtic, dotat d’aturada d’emergència i cablejat en tots els elements de l’equip.
 • Resistència de calefacció i espiell de metacrilat en tub de descàrrega de pols.
 • Sonda de nivel: alt, baix i molt baix amb alarma d’avís.
 • Per a capacitats superiors o diferents de les estàndards, consulteu amb el nostre departament tècnic.

Avantatges

 • Estalvi considerable de polímer.
 • Precisió de la preparació i dosificació òptima dels processos.
 • Estalvi d’espai i centralització de la instal·lació.

Aplicacions

L’ús de polímers i floculants, afavoreix considerablement els processos de separació entre les fases sòlid-líquid en aplicacions com:

 • Tractament d’aigües potables i industrials.
 • Depuració d’aigües residuals, específicament en tractaments fisicoquímics.
 • Tractament de fangs, per a millorar el rendiment de centrífugues i filtres premsa.
 • Processos industrials: papereres, indústria química, petroquímica, tractament de minerals(…).

Opcionals

 • Càrrega automàtica de la tremuja de pols.
 • Sonda de nivell mínim en tremuja de pols.
 • Equips de post dilució prefabricats.
 • Agitador en cuba de dosificació.

especificacions

Model Capacitat A (ample) B (largo)
Unitat de mesura Ltrs/h mm mm
PoliTeca P 550 1000 800
PoliTeca P 850 1500 800
PoliTeca P 1100 2000 800
PoliTeca P 1500 2500 800
PoliTeca P 2000 2000 1150
PoliTeca P 3000 3000 1150
PoliTeca P 4000 2500 1450
PoliTeca P 5000 3000 1450
PoliTeca P 6000 3000 1450

En tecamyser.com utilitzem cookies per facilitar l'ús de la pàgina i que et resulti més útil.