TecamySer

PoliTeca E

Preparador en Emulsió

El model PoliTeca E té un funcionament similar però està preparat per al funcionament amb polielectròlit en emulsió.