TecamySer

Tecnologia

  • Sistema automàtic d’alimentació d’aigua, format per vàlvula de seccionament, filtre, pressòstat, manòmetre, reductor de pressió, electrovàlvula, vàlvula de regulació, cabalímetre i tovera de dispersió especial.
  • Els dipòsits construïts totalment d’acer inoxidable o polipropilè PPH, de dos i tres compartiments, tapa d’inspecció, vàlvula de buidatge a cada compartiment i l’agitador de disseny òptim, fanuna barreja homogènia.