TecamySer
Està en: Inici > Recanvis > Recanvis Teca per a Bombes Helicoïdals Overview > Peces de l’articulació

Peces de l’articulació

Peces de l’articulació

Les superfícies de les peces rotatives en contacte amb el producte, són sotmeses a tractaments d’enduriment que proporcionen una alta resistència mecánica i permeten esmorteir els efectes de l’abrasió a la què estan sotmeses. La tolerància d’alta precisió amb què es fabriquen aquestes peces, evita que es produeixin folgances indesitjades en l’articulació, que sumat a l’empenta axial accelerin el desgast.