TecamySer

Fabricació a mida

Fabricació a mida

L’Oficina Tècnica (oficinatecnica@tecamyser.comde TecamySer® està a disposició dels fabricants de bombes per a l’estudi d’estators i rotors personalitzats amb qualsevol tipus de geometria exclusiva.

L’experiència acumulada en col·laboració amb els fabricants de maquinària (OEM), en contacte directe amb els processos, ha permès a la nostra Oficina Tècnica oferir una solució tècnico-econòmica viable al 100%.

TecamySer® col·labora amb els fabricants de maquinària (OEM) en el desenvolupament de nous processos de fabricació. Estem a la seva disposició per a preparar una programació específica de bombes, en funció de les necessitats concretes de les línies de producció.

En aquests moments TecamySer® col·labora en diversos projectes de desenvolupament de processos de fabricació: de llet en pols per a lactants, liofilització/deshidratació de productes alimentaris per a hospitals, plantes pilot I+D+i per a: filtració, ultrafiltració, destil·lat, processos enzimàtics, quallada làctica, etcètera.