TecamySer
Està en: Inici > Productes > Filtres de Carbó Actiu > Aplicacions > Eliminació de Plaguicides del’Aigua Potable

Eliminació de Plaguicides del’Aigua Potable

Eliminació de Plaguicides del’Aigua Potable

Com que la presència de plaguicides a l’aigua de consum humà pot generar greus problemes de salut a les persones, aquests compostos són considerats perillosos segons la legislació vigent europea.

A Espanya, el RD 140/2003 estableix una concentració màxima permesa a l’aigua de consum humà de 0’5 mg/l, màxim de plaguicides i 0’1 mg/l, de plaguicida individual.

En certes ocasions, es poden trobar a l’aigua compostos triazínics (simazina, atracina, terbutilazina, terbumetón, etc) que s’han emprat com herbicides a l’agricultura.

Aquests compostos de naturalesa orgànica presenten, en general, una baixa solubilitat a l’aigua, la qual cosa facilita la seva eliminació mitjançant carbó actiu. Com que l’absorció es realitza als mesoporos, s’acostuma a recomanar l’ús d’un carbó actiu, que presenta una alta versatilitat en l’absorció d’altres contaminants de tipus orgànic (geosminas, precursors de trihalometans, etcètera).

En el cas de considerar l’ús de carbó actiu granular per a aquesta aplicació, recomanem l’ús del carbó actiu GMI 1240/1S.

En tecamyser.com utilitzem cookies per facilitar l'ús de la pàgina i que et resulti més útil.