TecamySer
Està en: Inici > Productes > Filtres de Carbó Actiu > Aplicacions > Compostos Absorbits sobre Carbó Actiu

Compostos Absorbits sobre Carbó Actiu

LlISTAT DE COMPOSTOS

DeisopropiltatracinaLinuron
AlacloroDesetilatracinaMalation
AldrinDementon-OMCPA
AntracenoDi.n-butilftalatoMecoprop
Atracina1,2-DiclorobencenoMetazaclor
Azinfos-etil1,3-Diclorobenceno2-Metil bencenamina
Bentazona1,4-DiclorobencenoMetil naftaleno
Bifenil2,5-Diclorocresol2-Metilbutano
2,2-Bipiridina2,5-DiclorocresolMonuron
Bis(2-Etilhexil) Ftalato3,6-DiclorocresolNaftaleno
Bromacil2,4-DiclorofenoxiNitrobenceno
BromodiclorometanoDieldrinm-Nitrofenol
p-BromofenolDietilftalatoo-Nitrofenol
Butilbenceno2,4-Dinitrocresolp-Nitrofenol
Hipoclorito de calcio2,4-DinitrotoluenoOzono
Carbofurano2,6-DinitrocresolParation
CloroDiuronPentaclorofenol
Dióxido de clorEndosulfanPropacina
ClorobencenoEndrinSimacina
4-CLoro-2-nitrotoluenoEtilbencenoTerbutrin
2-ClorofenolHezaclorobencenoTetracloroetileno
ClorotoluenoHezaclorobutadienoTroclopir
CrisenoHexano1,2,5-Trimetilbenceno
m-CresolIsodrinm-Xileno
CinacinaIsooctanoo-Xileno
CiclohexanoIsoproturonp-Xileno
DDTLindano2,4-Xilenol

 

En tecamyser.com utilitzem cookies per facilitar l'ús de la pàgina i que et resulti més útil.