TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes de Dragatge Overview > Avantatges Tècniques

Avantatges Tècniques

Agitador incorporat sobre l’eix curt i robust.

Impulsor tancat o semiobert.

Plaques de desgast ajustables.

Motor de molt baixa velocitat i alt factor de servei.

Segellat heavy duty amb retens múltiples o tanques mecàniques especials.