TecamySer

Bombes de Dragatge

Un equip de tècnics especialistes s’encarrega d’estudiar els problemes específics de cada client (disgregadors, pontons, dragues, estructures, fixació en excavadores, etc).

 

Especificacions Valors
Cabals De 30 i 1200 m³/h
Pressió De 10 fins a 62 m.c.a.
Densitat De 1.15 a 1.8 kg/l
Ph. De 4 a 9,5
Submergible De 30/40 metres, fins a 80 metres d’execució especial
Temperatures Fins a 60ºC

 

En tecamyser.com utilitzem cookies per facilitar l'ús de la pàgina i que et resulti més útil.