TecamySer
Està en: Inici > Bombes > Bombes de Membrana Overview > Tecnologia

Tecnologia

La bomba de membrana o bomba de diafragma és un tipus de bomba de desplaçament positiu, generalment alternatiu. L’augment de pressió es realitza per l’empenta de les membranes o diafragmes que varien el volum de la càmera, augmentant i disminuint alternativament. Unes vàlvules de retenció, normalment de boles d’elastòmer, controlen que el moviment del fluid es realitzi des de la zona de menor pressió a la de millor pressió.

Principi de funcionament d’una bomba de membrana.

Avantatges de les bombes de membrana

L’accionament d’aquestes bombes pot ser:

  • Elèctric, mitjançant un motor elèctric, en aquest cas es diu que és una electrobomba. No obstant això, hi ha altres electrobombes que no són bombes de membrana.
  • Pneumàtic, mitjançant aire comprimit, en aquest cas es diu que és una bomba pneumàtica. La majoria de les bombes pneumàtiques són bombes de membrana.

galeria