TecamySer
Està en: Inici > Productes > Aire Comprimit > Overview > Gammes > CompAir

CompAir

Compressors de Cargol Compair

Característiques Tècniques

 • AIR-END eficient de qualitat superior: L’element de compressió d’alt rendiment, amb velocitat de rotació reduïda, economitza el consum d’energia. A més a més, l’innovador disseny del segell de l’eix a prova d’errors, el filtre d’oli integrat i la vàlvula reguladora d’oli, garanteix el mínim de mànegues externes, per assegurar el màxim nivell de Qualitat i fiabilitat.
 • Post-refredador de gran superfície: L’òptima refrigeració garanteix una significativa reducció de les temperatures de funcionament i de descàrrega.
 • Nou inversor: Integrat a l’armari elèctric.
 • Mànegues de Qualitat òptima: Les resistents mànegues, amb enllaços Victaulic de vitó, incrementen la fiabilitat i faciliten el manteniment.
 • Filtre separador d’alt rendiment: El filtre bifàsic garanteix l’entrada d’aire de Qualitat òptima al nostre sistema, < 3 ppm d’oli en aire. Fàcil manteniment gràcies a la seva tapa abatible.
 • Motor elèctric amb estalvi d’energia: Els compressors estan equipats amb un motor elèctric d’alta eficiència i estalvi d’energia.
 • Tecnologia intel·ligent des de 22-30 Kw amb velocitat fixa i velocitat variable (estalvi d’energia): Els compressors de velocitat regulada de CompAir, poden satisfer de forma eficient i fiable la demanda variable d’aire de la majoria dels sistemes d’aire comprimit. Aquests compressors augmenten i redueixen la seva velocitat per adaptar la producció d’aire a les fluctuacions de la demanda. Un compressor de velocitat variable adequat a l’aplicació, ofereix un estalvi considerable d’energia i una font d’aire estable amb una pressió constant.

Aplicacions

  • Inflat de pneumàtics: L’aire comprimit s’utilitza per inflar pneumàtics.
  • Acabat de productes: L’aire comprimit vaporitza i llança la pintura mitjançant robots o pistoles de pintura sobre superfícies metàl·liques netes, com xapa i components de cotxes.
  • Robots accionats per aire: En els casos en què es necessita fiabilitat, s’utilitza aire comprimit per al funcionament de robots.
  • Tall i soldadura amb plasma: L’aire comprimit s’utilitza per augmentar la velocitat i fiabilitat del tall o la soldadura.
  • Eines d’aire: Les eines d’aire es prefereixen a les elèctriques perquè són lleugeres i fàcils de manejar.
  • Aplicacions en tallers de pintura: L’aire comprimit és la primera opció com a mitjà segur per accionar les bombes de pintura en entorns altament volàtils.
  • Aire respirable: La filtració d’aire s’utilitza per proporcionar aire de Qualitat.