TecamySer
Gamma Motors

Tots els motors són:

    • Multitensió.
    • Multifrequència 50 / 60 Hz.
    • Classe d’aïllament F, (H sota comanda).
    • Servei continu S1.
    • Protecció IP55, (IP56, IP66, IP67, i 68 sota comanda).
    • Classe d’eficiència IE2 o IE3 (IEC 60034-30).
    • Bobinatge tropicalitzat.
    • Idonis per a la alimentació amb variador de freqüència.