TecamySer
Està en: Inici > Avantatges de les Bombes de Tolva Sobredimensionada Triton

Avantatges de les Bombes de Tolva Sobredimensionada Triton

Avantatges de les Bombes de Tolva Sobredimensionada Triton

Les bombes TecamySer®  de la Gamma Triton de tremuja sobredimensionada, són bombes de cargol helicoïdal amb tremuja d’entrada rectangular i bisenfí alimentador, especialment dissenyades per a la recepció i tràfec de productes altament abrasius i d’elevada sequedat, fabricades en 1, 2 i 4 etapes, depenent de que la pressió estimada de treball sigui de 6, 12 o 24 bar.

La gamma es pot subministrar tant amb execució monobloc com amb suport de rodaments, disposant d’un kit per transformar una execució en l’altra.

La tremuja d’entrada rectangular està àmpliament dimensionada per a cada mida de bomba, permetent l’entrada del producte sense obturacions.

El bisenfí d’empenta, de disseny Auger, ha estat dimensionat per assegurar un arrossegament segur i fiable del producte fins a la zona hidràulica, evitant la formació de voltes indesitjables.

Així mateix, l’ample espessor de l’àlep assegura una llarga vida fins i tot amb productes summament abrasius.
Una de les característiques més especials és el disseny i posicionament de l’articulació, inserida dins el cilindre del bisenfí per assegurar una millor protecció contra el desgast per l’exposició del maniguet amb el producte.

L’articulació està proveïda de casquet biela antidesgast de sèrie.

Així mateix, a efectes de minimitzar el manteniment, la bomba disposa de sèrie, d’una cassoleta desmuntable a la zona més propera a la hidràulica, això facilita l’accés a l’articulació i afavoreix el desmuntatge del conjunt rotor, estator.

por J. M. Martínez

En tecamyser.com utilitzem cookies per facilitar l'ús de la pàgina i que et resulti més útil.