TecamySer

Filtres de Carbó Actiu

Isoterma de absorció

Isoterma de adsorción

Es presenta la isoterma d’absorció per a herbicides del grup de les triazines. Per temps de contacte de 8 a 12 minuts i velocitat superficial al voltant de 12 m/h l’eliminació seria pràcticament del 100%.

CÀLCUL TEÒRIC DEL TEMPS D’ESGOTAMENT

Dades de partida:
Cabal 100 m³/h
Concentracions de compostos triazínics 0,4 mg/l
Capacitat total d’absorció per 0’4 mg / l 22 mg de atrazina/g de carbón
Càlculs: Quantitat diària de plaguicida: 960 mg
Carbó aproximat per a l’eliminació 50 g

En tecamyser.com utilitzem cookies per facilitar l'ús de la pàgina i que et resulti més útil.