TecamySer

Gamma Motors

Gamma Motors

Tots els motors són:

        • Multitensió.
        • Multifrequència 50 / 60 Hz.
        • Classe d’aïllament F, (H sota comanda).
        • Servei continu S1.
        • Protecció IP55, (IP56, IP66, IP67, i 68 sota comanda).
        • Classe d’eficiència IE2 o IE3 (IEC 60034-30).
        • Bobinatge tropicalitzat.
        • Idonis per a la alimentació amb variador de freqüència.

En tecamyser.com utilitzem cookies per facilitar l'ús de la pàgina i que et resulti més útil.